ATT BO I NOVA PARK

Om arkitekturen

I kvarteret byggs hyresrätter mot Anna Whitlocks gata i väster. Bostadsrätterna i Nova Park ligger mot det framtida parkstråket i öster. De två tornen och den lägre mittdelen mellan dem utgör en arkitektonisk grupp som bildar fond mot Hälsingeparken.

Det gamla binds ihop med det nya

Genom stadsplaneringen får Hagastaden starka kopplingar till Vasastan som ligger på andra sidan Norra Stationsgatan. Befintliga gator förlängs för att binda ihop den gamla stenstaden med den nya stadsdelen. På så vis blir Hagastaden en naturlig utvidgning av Stockholms innerstad.

Nova Park ligger vid just en av dessa förlängda gator, Hälsingegatan, som blir en av Hagastadens attraktivaste adresser. Gatan går från Vasaparken i söder, genom den nya Norra Stationsparken och upp till sjukhusområdet på Solnasidan i norr. I avsnittet vid Nova Park vidgar den sig dessutom till ett parkstråk.

Ombonat, stiligt och uttrycksfullt

Nova Park präglas av en uttrycksfull, skulptural betongarkitektur. På tornen skapar våningshöga betongelement en effekt av överlappande fjäll med sina lutande utsidor. Ovanför varje fönster finns ett parti med ballast (småsten) som bidrar till ett dynamiskt intryck. Fasaden på den lägre delen mellan tornen får viss mjukhet och skuggverkan genom att varje loftlägenhet på en och en halv våning har en infälld balkong mot gatan.

Interiört kännetecknas Nova Park av smakfulla material och generösa fönster. Bostäderna i tornen har en ombonad och stilig materialpalett, medan loftlägenheterna ges ett råare utryck med betonggolv och metalltrappa till loftet.

Lokalytorna i bottenplan möjliggör för butiker med generös takhöjd under hela kvarteret. Inte minst mot Norra Stationsgatan bidrar det framträdande sockelpartiet till attraktiva, ljusa lokaler som lämpar sig väl för publik verksamhet och skapar ytterligare liv till kvarteret.

Innergård med grönska och plats för gemenskap

Gården mellan husen delas med de boende i Einar Mattssons hyreshus i kvarterets andra hälft. Den är en trygg och privat oas i storstaden med grönska, trädäck, sittplatser och inramade små platser för olika användning.


Nyckellöst lås förenklar vardagen

Lägenheterna i Nova Park får ett toppmodernt elektroniskt låssystem som gör att du helt slipper nycklar. Du kan välja mellan olika metoder att låsa upp beroende på vad som passar bäst för tillfället. Håll upp en nyckelbricka framför låset, öppna med mobilen eller lås upp med en sexsiffrig kod. Det sista kan vara behändigt när du inte vill ha något med dig, till exempel på löpträningen.

Låser gör du med en enkel knapptryckning eller så kan du välja automatisk låsning. I och med att låset kan öppnas med kod riskerar du ändå inte att bli utelåst. Och du behöver aldrig undra om du verkligen låste dörren. Tappar du nyckelbrickan kan du spärra den direkt och ändå låsa upp med koden. Jämfört med att tappa en traditionell nyckel får du alltså både högre säkerhet och färre problem. Behöver någon komma in när du inte är med, så kan du använda en tillfällig kod.

Med hjälp av mobiltelefonen kan du även administrera alla funktioner och lägga till eller ta bort användare. Du kan följa låsets status via en app oavsett var i världen du befinner dig.


KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING MED VARIATIONER

Den etablerade Stockholmskonstnären Sonja Larsson står för den konstnärliga utsmyckningen av entréerna i Nova Park. Hennes verk Variationer knyter an till hur variationer av vågrörelser finns överallt i universums uppbyggnad. Allt tycks kunna beskrivas med hjälp av kurvor och spiraler – ljud, ljus, vatten, luft, musik, dans, naturens intrikata matematik och självklara skönhet. Allt som lever och växer har också sitt DNA, sin rytm och sin frekvens.


ATT BO I NOVA PARK

Digitala lösningar som förenklar vardagen

I Nova Park får du också ett miljöanpassat boende. Husen är projekterade efter standarden Miljöbyggnad Guld och får bra energivärden som ligger långt under vanliga nivåer. El- och varmvattenförbrukningen mäts individuellt för varje lägenhet. För dig som vill leva miljövänligt är det enkelt att hålla koll på din egen förbrukning. Ladda bara ner vår app EM-Energikollen så kan du följa den i realtid.

Vi gör det även lätt för dig att hålla reda på dokument och information som rör ditt boende genom att lägga in detta i en digital bopärm.


ATT BO I NOVA PARK

Teknisk beskrivning

GrundläggningPlatta på mark grundlagd med pålar
YtterväggarPrefabricerade betongelement
BjälklagBetong
Bärande stommeBetongbjälklag och väggar
YttertakTerrassbjälklag
Lägenhetsskiljande väggarBetong alt gips
InnerväggarBetong alt gips
Invändiga dörrarSläta, fabriksmålade inom lägenheter; ståldörrar till allmänna utrymmen
FönsterTräkarm 3 glas med ytterbåge av aluminium.
YtterdörrSäkerhetsdörr
EntrépartierPartier i metall och glas
HissTvå hissar per trapphus
UppvärmningFjärrvärme, värmesystem via luftburen värme i håldäcksbjälklag (Thermodeck)
El5-ledarsystem med lägenhetscentral inom lägenheten. Centralen är försedd med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Varje lägenhet förses med mätning av el debiterad av föreningen utifrån faktisk förbrukning.
VentilationFrån- och tilluftsventilation med värmeåtervinning
VattenKallvatten ingår i månadsavgiften. Individuell mätning och debitering tillämpas för varmvatten.
TV /Tele/DataBredbandsbolaget är leverantör av fiber och tv. Datauttag finns i alla rum. Must carry-kanaler ingår i månadsavgiften.
PassersystemAptus

Vill du bo i Nova Park?